loader image

Cine suntem?

Asociaţia DOWN Bucureşti® Este persoană juridică, română, de drept privat, de sine stătătoare, neguvernamentală, apolitică şi nonprofit, care îşi desfăşoară activitatea fără scop patrimonial.

Misiunea organizaţiei este îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a copiilor, tinerilor şi adulţilor cu sindrom Down, pentru aceasta urmărindu-se următoarele obiective principale:

integrarea, promovarea şi inserţia în societate a persoanei cu sindrom Down

dezvoltarea, recuperarea, îngrijirea, supravegherea, asistenţa persoanei cu sindrom Down

consilierea şi sprijinirea familiilor persoanelor cu sindrom Down

Imnul Asociației DOWN București® este melodia formației Timpuri Noi ”Deschide-ți mintea”

0
Membri fondatori
0
specialişti angajaţi
0
membri susţinători
0
beneficiari

Direcțiile strategice de dezvoltare a Asociației DOWN București® sunt:

• Activitățile sociale ( servicii)
• Incluziunea
• Calitatea actului social
• Sustenabilitatea
• Imagine și comunicare

Pentru realizarea obiectivelor propuse, Asociaţia DOWN Bucureşti® pune în aplicare proiecte și se implică în diverse activităţi, având rol de organizator, partener ori participant.

Valori

Solidaritatea
Integritatea
Etica
Respectul
Rigoarea
Umanizarea

Asociația DOWN București își propune următoarele obiective

Centre educaționale
Va institui centre educaționale pentru recuperarea copiilor și tinerilor născuți cu sindromul Down, va dezvolta activități cu caracter umanitar, de sprijin social, profesional și moral în favoarea copiilor și tinerilor cu sindromul Langdon Down, pentru integrarea lor deplină în societate.
Îngrijire și supraveghere
Să acorde îngrijire, supraveghere și să contribuie la dezvoltarea mentală și a personalității copiilor și tinerilor născuți cu sindromul Langdon Down.
Sprijin, sfaturi și informații
Să acorde sprijin, sfaturi și informații în mod direct persoanelor cu sindrom Langdon Down și familiilor acestora în vederea dezvoltării și educării copiilor și tinerilor cu sindrom Langdon Down.
Să cultive respectul și responsabilitatea față de sine
Să cultive respectul și responsabilitatea față de sine și față de ceilalți ale copiilor și tinerilor cu sindrom Langdon Down, se va ocupa de activități culturale și sportive specifice copiilor și tinerilor cu sindrom Down, se va ocupa de activități extrascolare: întâlniri cu copii și tineri cu sindrom Down din alte regiuni din țară și din străinatate, tabere și excursii școlare.
Schimburi educative cu alte asociații interne și internaționale
Va avea schimburi educative cu alte asociații interne și internaționale care urmăresc scopuri și obiective similare, va coopera cu alte organizații de profil în vederea impărțirii responsabilităților în cadrul unor proiecte comune, va promova activități ce pot conduce la afilierea ASOCIAȚIEI DOWN BUCUREȘTI® la organisme interne și internaționale similare, la nivel internațional.
Înțelegerea sindromului Langdon Down
Va promova întelegerea sindromului Langdon Down, explicând biologia acestuia și consecințele ei.
Centru media, care va culege informații digitale
Va crea un centru media, care va culege informații digitale, le va centraliza, edita și publica în cadrul unui proiect INFO ”DOWN PLUS” sub formă digitală pe web, pe platforme sociale, media scrisa si tv, prin promovare directă de tipărituri, albume, suport optic sau volatil a imaginii, activităților și vieții persoanei cu sindrom Langdon Down.
Organizarea de diverse întruniri
Va organiza diverse întruniri, facându-se demersuri pe lânga firme de renume din țară și din străinătate, pe lânga persoane cu situație materială excepțională, în vederea sprijinirii și asigurării sustenabilității ASOCIAȚIEI DOWN BUCUREȘTI® în realizarea obiectivelor propuse, cu respectarea și în limitele normativelor legale in vigoare.
Constituirea echipelor de teren
Va constitui echipe de teren, care vor vizita familiile cu copii cu sindrom Langdon Down în vederea permanentizării legăturilor dintre acestea și centrele educaționale.

Sponsori

Pragmatic Play  -  sponsor al proiectului “I am UP, not DOWN “

în cadrul ”Centrului de Dezvoltare Abilități Sindrom Down”.

Proprietăți intelectuale

Asociația DOWN București®

DOWN PLUS®