loader image

Indicatori din situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice de către entităţile care au aplicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare

ASOCIATIA DOWN BUCURESTI

cod unic de identificare: 26551135

Indicatori din BILANT
lei
A. Active imobilizate – total
570
B. Active circulante – total
100629
C. Cheltuieli in avans
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un
48286
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete
52343
F. Total active minus datorii curente
52913
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de
H. Provizioane
I. Venituri in avans
J. Capitaluri proprii – total
52913
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial
0
Capitaluri Total
52913
Indicatori din CONTUL REZULTATULUI
lei
Venituri din activitatile fara scop patrimonial – prevederi
Venituri din activitatile fara scop patrimonial – la
236790
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial –
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial – la
504187
Excedent din activitatile fara scop patrimonial – prevederi
0
Excedent din activitatile fara scop patrimonial – la
0
Deficit din activitatile fara scop patrimonial – prevederi
0
Deficit din activitatile fara scop patrimonial – la
267397
Venituri din activitatile cu destinatie speciala – prevederi
Venituri din activitatile cu destinatie speciala – la
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala –
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala – la
Excedent din activitatile cu destinatie speciala – prevederi
0
Excedent din activitatile cu destinatie speciala – la
0
Deficit din activitatile cu destinatie speciala – prevederi
0
Deficit din activitatile cu destinatie speciala – la
0
Venituri din activitatile economice – prevederi anuale
Venituri din activitatile economice – la 31.12.2019
Cheltuieli privind activitatile economice – prevederi
Cheltuieli privind activitatile economice – la 31.12.2019
Profit din activitatile economice – prevederi anuale
0
Profit din activitatile economice – la 31.12.2019
0
Pierdere din activitatile economice – prevederi anuale
0
Pierdere din activitatile economice – la 31.12.2019
0
Venituri totale – prevederi anuale
0
Venituri totale – la 31.12.2019
236790
Cheltuieli totale – prevederi anuale
0
Cheltuieli totale – la 31.12.2019
504187
Excedent/Profit – prevederi anuale
0
Excedent/Profit – la 31.12.2019
0
Deficit/Pierdere – prevederi anuale
0
Deficit/Pierdere – la 31.12.2019
267397
ALTE INFORMATII
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial
Activitati ale altor organizatii n.c.a.
Efectivul de personal privind activitatea fara scop
3
CAEN privind activitatile economice sau financiare
Fara activitate economica
Efectivul de personal privind activitatile economice sau