loader image

TERAPIA OCUPAȚIONALĂ

“Persoanele cu sindrom Down au aceleaşi sentimente, emoţii, senzaţii şi nevoi ca oricare altă persoană. Nevoia de a fi iubit poate fi împlinită în cadrul unor activităţi pe măsură sau prin joc, muncă şi în relaţiile sale cu cei din jur.”
Michael Proux, psiholog
Terapia ocupaţională oferă beneficiarilor cu sindrom Down metode variate, activităţi plăcute, distractive, pentru a îmbogăţi deprinderile cognitive, fizice şi motorii şi pentru a spori încrederea în sine.
Recuperarea prin terapie ocupaţională îmbracă mai multe forme: terapia prin învăţare, ludoterapia şi ergoterapia.
Terapia ocupaţională aduce cu sine beneficii, care pot fi grupate astfel :

Terapia prin învăţare

prin stimularea cognitivă a copilului/tânărului cu sindrom Down are o notă de specificitate, cu un parcurs diferit de dezvoltarea cognitivă şi învăţarea instrumentală a copilului obişnuit. Structurarea proceselor de cunoaştere la copilul /tanarul cu deficienţă mintală se referă la dobândirea instrumentelor de bază ale cunoaşterii (citit, scris, socotit) şi la formarea unor tehnici elementare de muncă intelectuală. E necesar ca activităţile desfăşurate în cadrul acestei arii să aibă un pronunţat caracter ludic, jocul fiind cea mai eficientă cale de stimulare cognitivă în cazul acestora.

Ludoterapia

este un instrument de comunicare adecvat pentru orice varsta. Jocul si joaca sunt de obicei considerate ca facând parte din contextul social sau individual in care traiesc beneficiarii. Terapeuții noștri profită de joc pentru a crea un canal de comunicare cu beneficiarii. Prin intermediul jocului aceștia exprimă sentimente, trăiri și emotii pe care de multe ori nu le pot verbaliza.

Ergoterapia

sau activitățile de tip lucrativ sunt un mijloc de exprimare, permițând copiilor/tinerilor cu sindrom Down să creeze în realitate ceea ce a văzut, trăit sau imaginat. Activitățile ergoterapeutice implică gândire, planificare, presupunere și alegere, pentru ca la finalul activității, persoana cu sindrom Down sa fie mândră că a creat o jucărie, un panou decorativ, sau un obiect util. Acest lucru le dă un sentiment revigorant și le conferă un simț al realizării și încrederii în sine, contribuind la structurarea statutului și rolului persoanei, recunoscute din punct de vedere social. 

În cadrul asociației, specialiștii noștrii elaborează și aplică activitățile de terapie cognitivă, ludoterapie, terapia psihomotricității și abilitate manuală, organizarea și formarea autonomiei personale și sociale. corespunzătoare nivelului de dezvoltare psihofizică a copiilor/tinerilor din cadrul Asociației DOWN București.
In 2013 a fost implementat un proiect intern, denumit “I’m UP, not DOWN – Terapii Combinate” ce potențează rezultatele tuturor terapiilor prin intrepătrunderea acestora, prin menținerea unui grad ridicat de interes, atenție si concentrare, crescând accelerat gradul de recuperare a beneficiarilor, copii și tineri cu sindrom Down.
Costul aproximatix al unei ședințe de Terapie Ocupațională, realizată în grup (însumând cheltuielile directe și indirecte) este 40 euro (200 lei). Suma poate diferi datorita valorii materialelor folosite. Aceasta, în prezent, este realizată exclusiv din donații și sponsorizări. Vă mulțumim celor care în mod dezinteresat și altruist ne ajutați ca aceste terapii să aibe loc, ca acești copii și tineri să aibe un viitor.