loader image

Misiune, Valori,
Strategie, Obiective

I. Asociaţia DOWN Bucureşti®

Este persoană juridică, română, de drept privat, de sine stătătoare, neguvernamentală, apolitică şi nonprofit, care îşi desfăşoară activitatea fără scop patrimonial.

II. Misiune

Misiunea organizaţiei este îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a copiilor, tinerilor şi adulţilor cu sindrom Down, pentru aceasta urmărindu-se următoarele obiective principale:

dezvoltarea, recuperarea, îngrijirea, supravegherea, asistenţa persoanei cu sindrom Down;

integrarea, promovarea şi inserţia în societate a persoanei cu sindrom Down

consilierea şi sprijinirea familiilor persoanelor cu sindrom Down

III. Membrii Asociației Down București

Asociaţia DOWN Bucureşti® este compusă din 3 membri fondatori (ce reprezintă şi Consiliul Director), 3 specialişti angajaţi, 33 membri susţinători, 34 beneficiari, voluntari.
0
Membri fondatori
0
specialişti angajaţi
0
membri susţinători
0
beneficiari

IV. Valorile Asociației DOWN București

V. Direcțiile strategice de dezvoltare a Asociației DOWN București®

Pentru realizarea obiectivelor propuse, Asociaţia DOWN Bucureşti® pune în aplicare proiecte și se implică în diverse activităţi, având rol de organizator, partener ori participant.

VI. Asociația DOWN București® își propune următoarele obiective:

Pentru realizarea acestor obiective, ASOCIAȚIA DOWN BUCUREȘTI® va colabora cu Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap, cu Direcția pentru Protecția Copilului din cadrul Primăriilor, cu Direcția Generală de Muncă și Protecție Socială, cu Laboratorul de Sănătate Mintală București, cu Administrația publică locală, precum și cu alte organizații ale statului care au drept scop ocrotirea persoanelor cu dizabilități.